Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №187 Львівської міської ради

 

Виховна робота

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИХОВНА  РОБОТА :

 

 

Педагогічний коллектив дошкільного навчального закладу працює над виконанням завдань Базового компонента дошкільної освіти, реалізує вимоги програми розвитку дитини дошкільного віку « Українське дошкілля» та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку « Впевнений старт». Навчальні плани, сітка занять відповідають віковим та психологічним особливостям дітей. Навчально-виховний процес дошкільного закладу зорієнтовано на дитину, створені умови для особистого розвитку і творчого саморозвитку кожної дитини. Умовами розвитку творчої особистості дитини, реалізації її внутрішнього потенціалу, в основі якого лежить ідея раннього виявлення та розвиток творчих здібностей кожної дитини через досліди, пошук, гру,казку, музику, театр, вірш, тобто через власну творчу діяльність.

Дитяча життєдіяльність передбачає розумне поєднання організованого та самостійного типів діяльності дошкільника.

Організований тип діяльності включає форми освітньої роботи:

 

-ОРГАНІЗОВАНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ПРОВЕДЕННЯ ДИДАКТИЧНИХ, РУХЛИВИХ, КОНСТРУКТОРСЬКО-БУДІВЕЛЬНИХ ІГОР, ДРАМАТИЗАЦІЙ ТОЩО);

 

-ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ (ЗАНЯТТЯ, ГУРТКОВА, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА. СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЕКСКУРСІЇ У ПРИРОДУ, БЕСІДИ, ДИДАКТИЧНІ ІГРИ, ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ Й ЕКСПЕРИМЕНТИ);

 

- ОРГАНІЗОВАНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (ІНДИВІДУАЛЬНІ І ГРУПОВІ ТРУДОВІ ДОРУЧЕННЯ, ЧЕРГУВАННЯ, КОЛЕКТИВНА ПРАЦЯ ТА ІН.);

 

- ОРГАНІЗОВАНА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ (ОБРАЗОТВОРЧІ, МУЗИЧНІ, ЛІТЕРАТУРНІ ЗАНЯТТЯ, ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ, РОЗВАГИ, СВЯТА, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА);

 

- ОРГАНІЗОВАНА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ (МОВЛЕННЄВІ ЗАНЯТТЯ, БЕСІДИ, РОЗМОВИ НА ОСОБИСТІ І СПІЛЬНІ ТЕМИ, СПІЛКУВАННЯ, ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ);

 

- ОРГАНІЗОВАНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

БУДЬ-ЯКА ОРГАНІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИМАГАЄ ВІД ПЕДАГОГА ЗАЗДАЛЕГІДЬ ПРОДУМАТИ МЕТУ, ЧАС, МІСЦЕ, УМОВИ, ХІД ПРОВЕДЕННЯ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ ФОРМИ РОБОТИ, НЕОБХІДНИЙ МАТЕРІАЛ, ОБЛАДНАННЯ, А ТАКОЖ ПЕРЕДБАЧАЄ МОЖЛИВІ ДІЇ ДІТЕЙ, ШЛЯХИ ВПЛИВУ НА НИХ І ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ.

 

Організована ігрова діяльність посідає особливе місце в режимі дня, оскільки власне ігрова діяльність є провідною упродовж усього дошкільного віку. Вона передує розгортанню самостійних ігор дітей і має бути керована педагогом. В освітньому процесі ДНЗ організована ігрова діяльність дітей охоплює різні види ігор:

 

- ІГРИ З ПРАВИЛАМИ (ДИДАКТИЧНІ, РУХЛИВІ);

 

- ТВОРЧІ ІГРИ (СЮЖЕТНО-РОЛЬОВІ, ТЕАТРАЛІЗОВАНІ РЕЖИСЕРСЬКІ ТА ДРАМАТИЗАЦІЇ, КОНСТРУКТОРСЬКО-БУДІВЕЛЬНІ). ТВОРЧА ГРА НЕ ВИНИКАЄ ОДРАЗУ, ЇЙ ТРЕБА НАВЧАТИ. В ОРГАНІЗОВАНІЙ ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НЕОБХІДНО ЗАБЕЗПЕЧИТИ КОЖНІЙ ДИТИНІ АКТИВНУ ПОЗИЦІЮ, СТИМУЛЮВАТИ РОЗВИТОК ЇЇ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, ФОРМУВАТИ СТІЙКИЙ ІНТЕРЕС ДО ПІЗНАННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ І СЕБЕ В НЬОМУ, ОВОЛОДІННЯ РІЗНИМИ ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ Є ВАЖЛИВОЮ СКЛАДОВОЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УСІХ ВІКОВИХ ГРУПАХ. ВОНА ПЛАНУЄТЬСЯ І ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМОВИХ ЗАВДАНЬ, КЕРОВАНА ДОРОСЛИМ, А НЕ ПУЩЕНА НА САМОПЛИВ. ОРГАНІЗОВАНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЯКІСНО ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФОРМАМИ, МЕТОДАМИ І ПРИЙОМАМИ, ЗАСОБАМИ, СТИЛЕМ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГА З ДІТЬМИ. ОРГАНІЗОВАНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ САМИМИ ЗАНЯТТЯМИ.

 

ОСНОВНИМИ ЇЇ ФОРМАМИ Є:

 

- ЗАНЯТТЯ РІЗНИХ ВИДІВ;

 

- ГУРТКОВА РОБОТА;

 

- ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

 

- ОРГАНІЗОВАНІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ В ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

 

- ЕКСКУРСІЇ У ПРИРОДНЕ І СОЦІАЛЬНЕ ДОВКІЛЛЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ;

 

- ЕЛЕМЕНТАРНІ ДОСЛІДИ, ПОШУКОВІ СИТУАЦІЇ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ ТА ІН.ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ЦИХ ФОРМ ОРГАНІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ У РЕЖИМІ ДНЯ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗРУЧНИЙ ЧАС.

 

САМОСТІЙНИЙ, ВІЛЬНИЙ ТИП ДІЯЛЬНОСТІ – ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ДЕ ДІТИ САМІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ЗАСОБИ І ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ СВОГО ЗАДУМУ, ВИЯВЛЯЮТЬ САМОКОНТРОЛЬ, САМОАНАЛІЗ І САМООЦІНКУ ВИКОНАННЯ. САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ НОСИТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА ГРУПОВИЙ (КОЛЕКТИВНИЙ) ХАРАКТЕР, КОЛИ ДИТИНА САМА РЕАЛІЗОВУЄ ВЛАСНИЙ ІНТЕРЕС, ЗАДУМ В ОБРАНОМУ ВИДІ ДІЯЛЬНОСТІ, АБО ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ З ІНШИМИ ДІТЬМИ ЗА СПІЛЬНІСТЮ БАЖАНЬ, ІНТЕРЕСІВ ТА ВЗАЄМНИМИ СИМПАТІЯМИ. ЗА ТИПОМ САМОСТІЙНОЇ, ВІЛЬНОЇ ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЖУТЬ РОЗГОРТАТИСЯ РІЗНІ ВИДИ ДИТЯЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІГРОВА, ПІЗНАВАЛЬНА, ТРУДОВА, ХУДОЖНЯ (ОБРАЗОТВОРЧА, МУЗИЧНА, МУЗИЧНО-РИТМІЧНА, ТЕАТРАЛІЗОВАНА, ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА), КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА, РУХОВА ТОЩО.

 

ВІДПОВІДНО, ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ ТАКОГО ТИПУ ДІЯЛЬНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК:

 

- САМОСТІЙНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

- САМОСТІЙНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

- САМОСТІЙНА ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

- САМОСТІЙНА ХУДОЖНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

- САМОСТІЙНА КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ;

 

- САМОСТІЙНА РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ.

 

САМЕ ТАКІ ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПЛАНУЮТЬСЯ В КАЛЕНДАРНИХ ПЛАНАХ ВИХОВАТЕЛІВ. ЗМІСТ І РІВЕНЬ БУДЬ-ЯКОЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛЕЖАТЬ ВІД РЯДУ ЧИННИКІВ, А САМЕ:

 

- ДОСВІД ДІТЕЙ У ВОЛОДІННІ ПЕВНИМ ВИДОМ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇХНЯ ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ;-НАЯВНІСТЬ РОЗВИВАЛЬНОГО ПРЕДМЕТНО-ІГРОВОГО, ПРИРОДНОГО, СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА, ВРАХУВАННЯ ПРОСТОРУ ВЛАСНОГО «Я» КОЖНОЇ ДИТИНИ;

 

- ГРАМОТНЕ, КОМПЕТЕНТНЕ КЕРІВНИЦТВО З БОКУ ДОРОСЛОГО.

 

ДОМІРНО НАСИЧЕНЕ ТА РАЦІОНАЛЬНО ОБЛАШТОВАНЕ ПРЕДМЕТНО-ІГРОВЕ І ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ СЛУГУЄ НЕ ЛИШЕ ФОНОМ ДЛЯ РОЗГОРТАННЯ ВІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ, А Й СТИМУЛОМ, СПОНУКАННЯМ ДО ПЕВНОГО РОДУ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ. ВІДПОВІДНА ВІКУ ДІТЕЙ ДОБІРКА ІГРАШОК, ІГРОВОГО ТА ФІЗКУЛЬТУРНОГО ОБЛАДНАННЯ, СПОРТИВНОГО ІНВЕНТАРЯ, ВСЕ НЕОБХІДНЕ ДЛЯ ДИТЯЧОЇ ПРАЦІ, ПРИЛАДДЯ ДЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНСТРУЮВАННЯ, АТРИБУТІВ ДЛЯ РУХЛИВИХ І ТВОРЧИХ ІГОР, ЗРУЧНЕ РОЗМІЩЕННЯ ВСЬОГО ЦЬОГО У ДОСТУПНИХ МІСЦЯХ, БЕЗ СКУПЧЕННЯ, В ГРУПОВІЙ КІМНАТІ, НА ІГРОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТА ДІЛЯНЦІ ПРИВАБЛЮЮТЬ МАЛЮКІВ, ПІДКАЗУЮТЬ ЇМ ТВОРЧІ ЗАДУМИ, ВИКЛИКАЮТЬ ПРАГНЕННЯ ДО ЗМІСТОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ. ДОВІРЛИВІ СТОСУНКИ, ОСОБИСТІ КОНТАКТИ З ДОРОСЛИМИ (ПЕРСОНАЛОМ ДНЗ, БАТЬКАМИ) ТАКОЖ НАПОВНЮЮТЬ СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВКОЛО ДОШКІЛЬНИКІВ І ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІСТ І РІВЕНЬ ЇХНЬОЇ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

     Звеселився дитячий садочок №187 барвами вишиванок і кольорами національного прапора до 23 річниці від Дня Незалежності України. Ще не доводилося святкувати в таких особливих умовах, у час гострого соціального конфлікту на сході України, тому і програма святкування незвичайна. Діти розучили патріотичних пісень і хвилюючих віршів про Україну і сьогодення.         

    Згадали і пом’янули Небесну сотню – перших жертв трагічних подій у Києві на Майдані .

Вогник свічечки затремтів у руках, нагадуючи, яка тонка грань між світлом і темрявою, війною і миром, життям і смертю…

            Наші маленькі вихованці знають гімн України, розповідають з розумінням про події, що відбуваються,  і  переживають  разом з дорослими. Але нам потрібен мир у міцній незалежній Україні, для майбутнього наших чудових діток і наступних поколінь. Ми хочемо будувати і жити , ми  віримо, наше військо захистить нас.

              Слава героям! Слава Україні!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                ВІДБУЛИСЯ  РАНКИ  ДО СВЯТА МАТЕРІ .