Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №187 Львівської міської ради

 

Група "Барвінок"

 

 

 

 

 

 

                                                    ВИХОВАТЕЛЬ :

                                   Таратула  Марія Володимирівна

 

Працює над проблемою: "Виховання духовних цінностей. Виховання дітей на засадах християнської моралі"

 

 

 

 

 

 

 

 

      Вихователь – провідник дитячої душі, який пов'язує допитливість малюка з досвідом та життям духовної особистості.

Долучення до християнських цінностей  педагог нашого закладу розглядає як неодмінну складову підготовки дітей до умов сучасності.  Тож обов'язок вихователя – дати дошкільнятам уявлення про те, у що вірять християни, розповісти про Господа як Творця всього світу; ознайомити із заповідями Любові, відповідно до яких любов до Бога органічно поєднується з любов'ю до людини, розкрити шлях наближення до морального ідеалу через дотримання дитиною християнських моральних правил у повсякденному житті. Тобто, відкривати перед дитиною вищі закони життєустрою. Від того, яким відкривається малюкові світ, залежатиме його світовідчуття.

 

    Починаючи християнське вихованнядітей, педагог  пам'ятає, що в навчально – виховних методах не повинно бути жодного примусу. Виходячи з принципу «допомагати дитині, а не вибирати за неї», слід прагнути до гармонізації внутрішнього світу дошкільника, поступового вибудовування в його свідомості християнського світогляду. За таких умов світське дошкільне виховання має оновити складові ідеалу гармонійно та всебічно розвиненої особистості, серед яких  мають стати чесність, добро, любов.

 

 

                                                   ВИХОВАТЕЛЬ:

                                     Чапаєва Лілія Степанівна

                   Працює над проблемою : "Мовленнєвий                                                     розвиток дошкільника"

 

 

 

      Мовленнєвий розвиток у дітей в умовах  виховання є одним з головних завдань дошкільної освіти.

    Загальномовленнєва підготовка – це сприйняття, говоріння і розуміння мовлення, яке починається з першого дня народження дитини і здійснюється упродовж дошкільного віку до моменту вступу її до школи. Це є необхідним елементом входження у мовленнєве спілкування з оточуючими, стимулює загальний мовленнєвий розвиток і є фундаментом переходу до спеціальної мовної підготовки.      Вона розпочинається у процесі спеціального навчання з повідомлення дітям елементарних знань про мову, необхідних для формування первинних умінь, спрямованих на усвідомлення мовленнєвих явищ. Мова стає предметом аналізу, спостережень, порівняння.

 

 

Помічник вихователя:

Мазепа Надія  Дмитрівна