Львівський дошкільний навчальний заклад ясла-садок №187 Львівської міської ради

 

Методична робота

 

Цюнглевич Ірина Юріївна –

вихователь-методист ДНЗ № 187

 

11 серпня 1971 року народження

Освіта: вища педагогічна,Рівненський педагогічний інститут,2010 р.

Стаж роботи –  17  років.

На посаді вихователя-методиста  3роки .                            

 

 

                                                            

 

         Методична робота дошкільного закладу спрямована на вивчення та впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії і методики розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку, яка полягає у оволодінні сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами та  засобами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

 

 Центром методичної роботи дошкільного закладу є методичний кабінет, в якому зосереджено необхідні матеріали та педагогічні посібники відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програми розвитку  дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». В наявності дитяча та методична література, законодавчі та нормативні  документи.

   У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи вихователів (зразки перспективних планів роботи, конспекти занять, сценарії ранків, тощо), методичні розробки та рекомендації. Всі  матеріали методичного кабінету впорядковані відповідно до освітніх ліній Базового компонента.

 У методичному кабінеті організовуються виставки, як епізодичні так і постійно діючі: «Новинки методичної літератури», «Працюємо за новою програмою»,  «Готуємось до педагогічної ради», «Вивчаємо педагогічну спадщину».

 

 

Методична робота закладу спрямована на:

 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;

- стимулювання творчого потенціалу педагогів; 
- підвищення педагогічної культури педагогів; 
- вдосконалення педагогічної майстерності; 
- розвиток спеціальних умінь та навичок;

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

 

     Мета методичної роботи: організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній для забезпечення належного рівня соціально особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

 

     Напрямки методичної роботи: 
•підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 
• вдосконалення педагогічної майстерності; 
• сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; 
• розвиток спеціальних умінь та навичок 


Принципи методичної роботи: 


•педагогічна співпраця з вихователем; 
• робота в режимі довіри, доброзичливості;
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 
• принцип допоміжно – регульованого контролю; 
• надання вихователеві права вибору; 
• системність методичних заходів; 
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні; 
• щоденна допомога; 
•випереджувальний характер методичної роботи

 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:

 
Колективні:

- інструктивно-методичні наради;

- педагогічні ради;

- педагогічні читання;

- теоретичні семінари;

- семінари-практикуми;

- колективні перегляди освітнього процесу

 

Групові:

- методичні об'єднання вихователів дошкільних груп;

- робота творчих груп;

- консультації

 

Індивідуальні:

-наставництво;

- самоосвіта;

- взаємовідвідування;

- робота над проблемними питаннями;

- атестація

 

       Для того, щоб вирішити складні завдання, що по­стають перед дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний колектив - що є основою створення структури методичної роботи з педагогічними кадрами. Методична робота в нашому дошкільному навчальному закладі є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвит­ку творчості, ініціативи, підвищує якість освітнього процесу. Вирішення окреслених завдань здійснюється шляхом пошуку ново­го змісту, форм і методів роботи з педагогічним колективом.